مقام معظم رهبری: «مشکلات معیشتی مردم باید جبران شود.»       مقام معظم رهبری: «دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.»       
مجمع عمومی(انتخابات) نوبت دوم کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان رشت و حومه، مورخ 22_7_94 برگزار گردید.