مقام معظم رهبری: «دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.»       
اولين مجمع عمومي انتخابات اعضاي هيئت مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي شهرستان رشت و حومه در تاریخ 30_6_94 ، ساعت 9 صبح ، در مكان مهديه رشت ، برگزار گردید