مقام معظم رهبری: «مشکلات معیشتی مردم باید جبران شود.»       مقام معظم رهبری: «دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.»       
اعطای لوح تقدیر به رسم قدردانی از 3 تن از اعضای محترم هیئت مدیره سابق کانون های شهرستان های آستانه و بندرکیاشهر و رضوانشهر ، آقایان : سیدعبداله نقدی ، طاهر پرهیزکار، حسین حسینی