مقام معظم رهبری: «مشکلات معیشتی مردم باید جبران شود.»       مقام معظم رهبری: «دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.»       
دید و بازدید نوروزی94-اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان_بیمه آتیه سازان حافظ استان گیلان-در کانون بازنشستگان استان گیلان